15-09-2009

ROGER MELIS OVERLEDEN

Zijn legendarische portretten en zijn reportagefoto’s over het alledaagse leven in de DDR maakten hem beroemd; Roger Melis geldt als een van de belangrijkste fotografen uit de voormalige DDR. Op 11 september overleed hij na een lange en zware ziekte op achtenzestigjarige leeftijd in Berlijn.

Melis groeide vanaf zijn zevende levensjaar op in Berlijn in het huis van zijn stiefvader, de dichter Peter Huchel. Na zijn opleiding werkte hij eerst als wetenschappelijk fotograaf bij het Berlijnse ziekenhuis Charité. Vanaf 1968 begon hij als freelance fotograaf voor o.a. "Geo", "Frankfurter Allgemeine Zeitung" en "Wochenpost" te werken.
Bekend werd hij met zijn reportages uit Oost-Duitsland. Zijn foto’s ‘getuigen van de scepsis en gelatenheid van de Oost-Duitser, maar ook van zijn trots, zijn neiging tot tegenspraak en zijn verlangens’, schrijft zijn uitgever Mark Lehmstedt.

Zelf omschreef Melis zijn werk als volgt: ‘Ik heb het altijd als mijn belangrijkste opdracht gezien hoogst indringende beelden van mensen te maken. Het liefst in hun natuurlijke leef- en werkomgeving maar zonder daarbij hun ziel te roven.’
Veel van zijn werk voor DDR-tijdschriften werd niet gepubliceerd en als vuilnisbakkenfotografie afgedaan. Vanaf 1981 mag hij niet meer voor de DDR-pers werken vanwege een reportage voor GEO die hij samen met de schrijver Erich Loest maakte. Vanaf dat moment concentreert hij zich op boek- en tentoonstellingsprojecten. Pas na 1989 doet hij weer portret- en reportagewerk.
Als portretfotograaf is hij vooral bekend geworden door zijn foto’s van kunstenaars en schrijvers. Veel van zijn portretten hebben een bijna iconografische waarde. Bijvoorbeeld het portret van de zanger Wolf Biermann als "Pruisische Ikarus" op de Weidendammer Brücke in Berlijn. Of de foto van dichteres Sarah Kirsch, zittend op haar ingepakte verhuiskisten – klaar om naar het Westen af te reisen.
Tot 11 oktober is er nog werk van Roger Melis te zien op de groepstentoonstelling Kunst und Revolte ’89 Übergangsgesellschaft Porträts und Szenen 1980 – 1990 in de Akademie der Künste, Pariserplatz 4, 10117 Berlijn.

bron: Spiegel Online Kultur

Geen opmerkingen: